Regulamin

Poniżej przedstawiamy regulamin, który obowiązuje pasażerów, rezerwujących przejazd busem do Niemiec oraz do Polski. Prosimy o zapoznanie się z regulacjami dotyczącymi przewozów.

 1. Rezerwacji wyjazdu można dokonać od poniedziałku do soboty, w godzinach 9 – 20, pod numerem telefonu: 0048 71 389 02 12 lub przez internet po wypełnieniu wymaganych pól.
 2. Wyjazd należy potwierdzić dzień przed wyjazdem w godzinach 9 -15 na numer: +48 71 389 02 12.
 3. Nie potwierdzenie wyjazdu w określonym terminie uprawnia przewoźnika do anulowania rezerwacji na rzecz innej osoby.
 4. Dzieci do 12 r.ż. mają obowiązek korzystać z fotelika lub podkładki.
 5. W cenie przejazdu są dwie sztuki bagażu. Istnieje możliwość odpłatnego przewozu każdej kolejnej po wcześniejszym ustaleniu w trakcie rezerwacji.
 6. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z niezależnych od niego przyczyn: warunki atmosferyczne, awaria samochodu itp.
 7. Pasażer ponosi odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody lub zniszczenia.
 8. W pojazdach obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz spożywania alkoholu.
 9. Przewoźnik nie odpowiada za rzeczy pozostawione w busie.
 10. Kierowca może odmówić przewozu osób:
 • – zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi w pojeździe
 • – uciążliwych dla innych pasażerów
 • – odmawiających dokonania opłaty za przejazd
 • – będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
 • – nie posiadających dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy